Blue Flower

 

Informatie over borstkanker en vroegdiagnostiek door screening:

 • Voor iedereen die informatie zoekt over borstkanker en over de mammascreening door het Bevolkingsonderzoek op Borstkanker. Vooral voor 1.000.000 vrouwen die per jaar in Nederland gescreend worden en voor de meer dan 1000 professionals die de screening mogelijk maken.
 • Op het internet is zeer veel informatie aanwezig over borstkanker en mammascreening. Het is vaak moeilijk de gewenste informatie te vinden. Deze website streeft ernaar een centrale plaats te zijn voor algemene en specifieke informatie over borstkanker en de (vroeg)diagnostiek door mammascreening voor deelnemer aan de screening, patient, laborant en dokter vanuit het gezichtspunt van een ervaren screeningsradioloog. Er zijn vele links naar relevante websites, video’s en artikelen. Er is een aanzienlijk aantal eigen bijdrages van of via de redactie. Er is uitgebreide informatie over screening in andere landen in en buiten Europa.
 • Als u op deze site niet vindt wat u zoekt, kijk dan op  B-Bewust van Borstkankervereniging Nederland
 • Deze site is een persoonlijk initiatief van Alex Wanders, screeningsradioloog sinds 1989.

 

Inhoud website:

 • Voor de deelnemer aan de screening op borstkanker is er de pagina Screening, Deelnemer. Over wat de mammascreening betekent, wat u ervan kunt verwachten, over de uitnodigingsbrief en over het onderzoek zelf. Over wel of niet meedoen, over voor- en nadelen.
 • Over de betekenis van de brief waarin staat dat er geen afwijkingen zijn gevonden. Over wat de radiologen wel of niet zien (intervalcarcinoom). Voor de deelnemer waarbij verder onderzoek nodig is en voor de patient die borstkanker blijkt te hebben is er de pagina Natraject-Screening, Patient. Wat houdt verder onderzoek in? Hoe ernstig is de afwijking die gevonden is? Hoe is de behandeling? Wat kan ik van de behandeling verwachten? En talloze andere vragen. U vindt hier ook vanaf 25 oktober 2016 de rubriek "Verhalen van patienten": klik hier
 • Voor professionals zoals screeningsradiologen, screeningslaboranten, nurse-practitioners en radiodiagnostische laboranten is er in toenemende mate over veel onderwerpen algemene en specifieke informatie te vinden op de pagina Zorgverleners.
 • In de website is opgenomen de MammaDataModule, een geanonimiseerde database,  waarmee kwalitatieve aspecten van de screening in cijfers uitgedrukt kunnen worden, ten behoeve van benchmarking en kwaliteitsverbetering van screeningsradiologen.

 

Nieuws: Deze site is dynamisch en wordt regelmatig aangevuld, aangepast en bijgewerkt. Nieuwe artikelen zijn te herkennen aan de groene kleur van de tekst. Na twee maanden worden de meest interessante artikelen en bijdragen ondergebracht in de vaste rubrieken van de site. Laatste aanpassing 19 mei 2017.

 • De baas:  "In Engeland is er veel contact tussen politici en ziekenhuisbestuurders" (Marcel Levi in NTVG jrg 72, nr 20, 18 mei 2017)
 •  "NHG-Standaard Borstkanker neemt alternatieve BI-RADS route op.....Deze gaat per 1 juli 2017 in en houdt in dat huisartsen vrouwen met een BI-RADS 0 uitslag niet meer naar een Mammapoli verwijzen, maar voor aanvullend beeldvormend onderzoek naar een afdeling Radiologie van een ziekenhuis waar ook een Mammapoli aanwezig is." Nieuwsbrief RIVM Bevolkingsonderzoek op kanker 23 januari 2017
 • B0: naar de afdeling Radiologie.  Augustus 2016:  Eigen onderzoek vanaf 2010 (700.000 onderzoeken, 16500 verwijzingen, waarvan 8000 B0):   BIRADS 0 betekent, dat er naast de foto's die gemaakt zijn in de screening, aanvullende foto's gemaakt moeten worden in het ziekenhuis. Vrijwel altijd is dat een herhaling van het mammogram. Soms wordt er dan nog van een deel van de borst een foto gemaakt. Meestal volgt dan echografie en soms MRI. Bij ongeveer 80% blijkt er dan niets aan de hand te zijn. In 20% moet er toch weefsel weggenomen met een punctienaald. Ook dit gebeurt op de afdeling radiologie. Bij 10% is er dan niets kwaads. Dat betekent dat 90% van de vrouwen met een BIRADS 0 geen kanker blijken te hebben. Alle onderzoeken om tot deze conclusie te komen vinden plaats op de afdeling radiologie onder toezicht van de radioloog. In 90% van alle verwijzingen is na een bezoek aan de afdeling radiologie alles voor patient duidelijk en hoeft zij niet meer verder het ziekenhuis in naar de mammapoli. Voor de patient is bij Birads 0 advies in het bevolkingsonderzoek, verwijzing naar de afdeling Radiologie in plaats van naar de mammapoli, het traject in het ziekenhuis veel korter, sneller en minder belastend. Macro economisch wordt een aanzienlijke besparing van kosten gerealiseerd. Dat gaat ten koste van ziekenhuizen en chirurgen. (red, zie ook Betekenis Birads en de samenvatting van mijn voordracht op het congres Borstkanker Behandeling Beter 2016 in Rotterdam op 22 september 2016)
 • Moet de patient, waarbij in het bevolkingsonderzoek op borstkanker afwijkingen zijn gevonden op het mammogram, door de huisarts verwezen worden naar de mammapoli of naar de afdeling radiologie?    Voordracht A.Wanders op Bostkanker Behandeling Beter 2016 in Maastheater Rotterdam op 22 september 2016. Abstract   Diaserie en Film van deze presentatie
 • Oncoguide kan arts én patiënt ondersteunen bij maken behandelkeuze  (IKNL): "Oncoguide toont beslisbomen voor diagnostiek en behandeling op basis van patiënt- en ziektegegevens. De beslisbomen, ontwikkeld met zorgprofessionals, zijn inzichtelijk, bruikbaar en toegankelijk via een app en een website. Het systeem is de eerste stap die IKNL zet in het innovatieprogramma OncolinQ. Daarin wordt gewerkt aan slimme informatietechnologie voor gegevensuitwisseling in de oncologie."
 • Nederlandse bewerking ACR BIRADS Atlas 2013 (Sectie Mammaradiologie NVVR) "Deze bewerking van de BI-RADS® Atlas 2013 is bedoeld om de verslaglegging binnen de Nederlandse Mammaradiologie te standaardiseren, verwarring bij de interpretatie te minimaliseren en outcome-monitoring te vergemakkelijken. De bewerking is uitgevoerd door de Leescommissie van de Sectie Mammaradiologie van de Nederlandse Vereniging voor Radiologie onder redactie van Harmien Zonderland."
 • De BI-RADS App: "Deze BI-RADS App is gebaseerd op de Nederlandse bewerking van de ACR BI-RADS Atlas 2013 (1). De app is bedoeld als hulpmiddel bij de verslaglegging van Mammografie, Echografie en MRI. Alle descriptoren die nodig zijn voor een gestandaardiseerd en gestructureerd verslag worden er in genoemd en zo nodig voorzien van een gebruiksadvies. Dit geldt ook voor de BI-RADS Classificatie."
 • Verwijsgids Kanker (IKNL) "Helpt u bij het vinden van ondersteunende behandeling en begeleiding bij kanker. Op ieder moment na de diagnose"
 • Screening & beond (ESR): "Each year since 2012, as a part of its celebration of the International Day of Radiology (IDoR), the European Society of Radiology (ESR) has brought together several professional medical societies to create a special book to demonstrate the dedication, hard work and special skills of a particular radiological topic. The ESR, together with the Radiological Society of North America (RSNA) and the American College of Radiology(ACR), introduced the IDoR as a way to raise general awareness of medical imaging and to help highlight the contribution of all the teams of experienced and highly-trained radiology professionals to improving the diagnostic opportunities for patients.Every IDoR so far has also had a main theme; one of the many ‘subspecialties’ of radiology that focus on specific diseases or anatomical regions.Therefore, the purpose of this book you are reading is to highlight the people,methods, and technology involved in this year’s main theme: breast imaging."
 • Actuele ontwikkelingen (RIVM) "Aan welke ontwikkelingen wordt op dit moment gewerkt? Op deze pagina meer informatie over risicostratificatie, PRISMA-studie, DENSE studie, MASS-onderzoek, onderzoeken naar pijnreductie en de ontwikkeling van een datawarehouse en vernieuwing iBOB."
 • Dense Breast Info "DenseBreast-info.org™ is an information resource focused on providing breast density information to both patients and health care professionals. This medically sourced educational tool is the collaborative effort of breast imaging experts and medical reviewers and has been developed to help guide discussion of the question: "Have dense breasts…now what?""
 • Dicht borstklierweefsel (Borstkankervereniging Nederland): "Het vinden van een mogelijke tumor is bij dicht borstweefsel moeilijker. Maar nu blijkt dus ook dat dicht borstweefsel op zichzelf een risicofactor kan zijn voor borstkanker. Op een mammogram is zichtbaar of je dicht borstweefsel hebt, maar binnen het bevolkingsonderzoek wordt de dichtheid niet standaard genoteerd"
 • DENSE studie bij dicht klierweefsel "De DENSE studie is een wetenschappelijk onderzoek dat wordt uitgevoerd binnen het bestaande bevolkingsonderzoek borstkanker en wordt gecoördineerd vanuit het Julius Centrum Utrecht (UMC Utrecht). Het doel van de studie is het bepalen van de aanvullende waarde van een MRI onderzoek bij vrouwen tussen de 50 en 75 jaar met zeer dicht borstweefsel."
 • LETB Monitor tot en met 2014:"Deze monitor toont de resultaten van het bevolkingsonderzoek naar borstkanker in 2014 in vergelijking met die van de voorgaande jaren."
 • Annual Science report 2015: "Met het Centrum voor Bevolkingsonderzoek van het RIVM heeft het LRCB afgesproken een jaarlijkse update te geven van berichten in de media over het bevolkingsonderzoek opborstkanker en het wetenschappelijk onderzoek wat (mede) door het LRCB wordtuitgevoerd".
 • Aanvulling september 2016 op: Verslaglegging zoals het is, zoals het zou kunnen zijn, structured reporting: Medisch specialisten er toe te brengen hun verslagen te maken op een gestructureerde wijze stuit op grote weerstand. Daarom zoek  ik naar een werkwijze waarbij de medisch specialist vrijuit zijn verslag kan maken dat voldoet aan geldende standaard en waarbij softwaretools in staat zijn om uit de merendeels ongestructureerde data basisbegrippen vast te stellen die omgezet kunnen worden naar codes in databses. Daarbij is te denken aan (deep learning) tools, zoals die ook gebruikt worden door Google, Facebook en IBM Watson.(red)
 • Automatic Classification of Mammograpy Report by Tim Loyen "The main purpose of this paper is to research whether a machine can be trained to classify mammography reports.For this experiment a data set containing 17,000 Dutch reports is used. Reports are annotated and contain in some cases multiple labels"  Dit is het eerste deel van het antwoord op mijn vraag of de procedure die ik beschreven heb in Definitie Structured Reporting geautomatiseerd kan worden

 

Interessante websites:

 • Op Websites(voor iedereen) en Weblinks(voor professionals) vindt u links naar sites die een bezoek waard zijn. Bij iedere link vindt u een korte inleiding betreffende doel of inhoud.

 

MammaDataModule:

 

Congreslijst:

 • Update van de congreslijst per 05 mei 2017.  Zie ook website van de Nederlandse Vereniging voor Radiologie. U kunt zelf een congres onder de aandacht brengen via de Tab Contact.

 

Help:

 • Bij ieder artikel is de bron vermeld. Zonder bronvermelding of met de toevoeging (red.) is er sprake van een origineel artikel van de redactie van deze website.
 • Blauwe tekst wordt gebruikt bij verwijzingen. De verwijzingen brengen u op een andere plaats in de tekst van een artikel, op een andere plaats op een pagina, naar een andere pagina, of naar een andere website.
 • Rood is de kleur van belangrijke tekst.
 • Groen is tekst van nieuwe artikelen tot ongeveer een maand na publicatie. In top van iedere pagina vindt u onder Gegevens tevens de opmerking: "Laatst bijgewerkt: .......
 • Zwart is standaard tekst.
 • Onderstreping van groene of rode tekst wijst evenals blauwe tekst zonder onderstreping op een actieve link.

 

Privacy: 

 • Uw gegevens en privacy:  Voor originele inhoud van deze website gelden de regels voor privacy zoals omschreven op de website van het RIVM, te bereiken via bovenstaande link. Voor de Resultaten die vermeld zijn op deze site geldt vooral hetgeen te lezen is in de alinea's Bewaken en verbeteren van de kwaliteit en Wetenschappelijk onderzoek.

 

Wie ben ik:

Dit is mijn leven onder woorden gebracht in het gedicht Ithaca van de Griekse dichter Kavafis, uitgesproken door Sean Connery en met muziek van Vangelis.

Deze site is ontstaan op onafhankelijk en persoonlijk initiatief. Sinds 1981 ben ik betrokken bij onderzoek op borstkanker. Tot 2014 als actief klinisch radioloog. Vanaf het begin van de screening op borstkanker in Nederland in 1989 tot heden als screeningsradioloog, Speciale aandacht heb ik daarbij voor kwaliteitsaspecten van de screening en het vervolg daarvan in het natraject. U vindt gedetailleerde informatie over mij via deze link. Af en toe gebruik ik als naam "Plousios", bijvoorbeeld in top van de meeste pagina's: "geschreven door Plousios". Plousios is het Griekse woord voor "rijk".  Ik voel mij rijk, dit (screenings)werk al meer dan 25 jaar te mogen doen en in de gelegenheid te zijn mijn ervaringen weer te geven op deze site.

 

Meer van Alex Wanders:

 

 

Contact: