Blue Flower

 

Informatie over borstkanker en vroegdiagnostiek door screening:

 • Voor iedereen die informatie zoekt over borstkanker en over de mammascreening door het Bevolkingsonderzoek op Borstkanker. Vooral voor 1.000.000 vrouwen die per jaar in Nederland gescreend worden en voor de meer dan 1000 professionals die de screening mogelijk maken.
 • Op het internet is zeer veel informatie aanwezig over borstkanker en mammascreening. Het is vaak moeilijk de gewenste informatie te vinden. Deze website streeft ernaar een centrale plaats te zijn voor algemene en specifieke informatie over borstkanker en de (vroeg)diagnostiek door mammascreening voor deelnemer aan de screening, patient, laborant en dokter vanuit het gezichtspunt van een ervaren screeningsradioloog. Er zijn vele links naar relevante websites, video’s en artikelen. Er is een aanzienlijk aantal eigen bijdrages van of via de redactie. Er is uitgebreide informatie over screening in andere landen in en buiten Europa.
 • Als u op deze site niet vindt wat u zoekt, kijk dan op  B-Bewust van  Borstkankervereniging Nederland  op  www.borstkanker.nl  , op de site van het RIVM of op National Cancer Institute
 • U vindt nog meer informatie over de preventie van borstkanker op: Wereld Kanker Onderzoek Fonds  en  Cancer.org 
 • Deze site is een persoonlijk initiatief van Alex Wanders, screeningsradioloog sinds 1989.

 

Nieuw deel website per 1 september 2017: Risicofactoren borstkanker voor alle leeftijden

 • Welke risicofactoren vergroten de kans op borstkanker?
 • Zijn er factoren die te beinvloeden zijn?
 • Zijn deze risicofactoren te gebruiken om ieders persoonlijk risico op borstkanker te bepalen?

 

Inhoud website: tabs:

 • Voor de deelnemer aan de screening op borstkanker is er de tab Screening, Deelnemer. Over wat de mammascreening betekent, wat u ervan kunt verwachten, over de uitnodigingsbrief en over het onderzoek zelf. Over wel of niet meedoen, over voor- en nadelen.
 • Over de betekenis van de brief waarin staat dat er geen afwijkingen zijn gevonden. Over wat de radiologen wel of niet zien (intervalcarcinoom). Voor de deelnemer waarbij verder onderzoek nodig is en voor de patient die borstkanker blijkt te hebben is er de tab Natraject-Screening, Patient. Wat houdt verder onderzoek in? Hoe ernstig is de afwijking die gevonden is? Hoe is de behandeling? Wat kan ik van de behandeling verwachten? En talloze andere vragen. U vindt hier ook vanaf 25 oktober 2016 de rubriek "Verhalen van patienten": klik hier
 • Voor professionals zoals screeningsradiologen, screeningslaboranten, nurse-practitioners en radiodiagnostische laboranten is er in toenemende mate over veel onderwerpen algemene en specifieke informatie te vinden op de tab Zorgverleners.
 • In de website is opgenomen de MammaDataModule, een geanonimiseerde database,  waarmee kwalitatieve aspecten van de screening in cijfers uitgedrukt kunnen worden, ten behoeve van benchmarking en kwaliteitsverbetering van screeningsradiologen.

 

Inhoud van website: rubrieken en artikelen: Deze site is dynamisch en wordt regelmatig aangevuld, aangepast en bijgewerkt. U vindt In zwart de links naar meer artikelen over het betreffende onderwerp. Laatste aanpassing 10 sept 2017.

 • Oratie prof. dr. R.M. Pijnappel op 14 oktober 2016  ".......Ik zal in de komende 45 minuten met u nader ingaan op de vele facetten die het hele traject van screening en klinische diagnostiek van het mammacarcinoom met zich mee brengt. Dit zal ik doen vanuit het perspectief van de vrouw maar uiteraard ook vanuit de voor mij daaraan onlosmakelijk verbonden klinisch wetenschappelijke benadering.
 • Actuele ontwikkelingen (RIVM) "Aan welke ontwikkelingen wordt op dit moment gewerkt? Op deze pagina meer informatie over risicostratificatie, PRISMA-studie, DENSE studie, MASS-onderzoek, onderzoeken naar pijnreductie en de ontwikkeling van een datawarehouse en vernieuwing iBOB."
 • Beeldvorming:  welke vormen van beeldvorming zijn er naast standaard mammogram? Wat zijn nieuwe ontwikkelingen?
 • Dicht borstklierweefsel:  Borstkankervereniging Nederland: "Het vinden van een mogelijke tumor is bij dicht borstweefsel moeilijker. Maar nu blijkt dus ook dat dicht borstweefsel op zichzelf een risicofactor kan zijn voor borstkanker. Op een mammogram is zichtbaar of je dicht borstweefsel hebt, maar binnen het bevolkingsonderzoek wordt de dichtheid niet standaard genoteerd" Voor meer informatie lees verder

 

Interessante websites:

 • Op Websites(voor iedereen) en Weblinks(voor professionals) vindt u links naar sites die een bezoek waard zijn. Bij iedere link vindt u een korte inleiding betreffende doel of inhoud.

 

MammaDataModule:

 

Congreslijst:

 

Help:

 • Bij ieder artikel is de bron vermeld. Zonder bronvermelding of met de toevoeging (red.) is er sprake van een origineel artikel van de redactie van deze website.
 • Blauwe tekst wordt gebruikt bij verwijzingen. De verwijzingen brengen u op een andere plaats in de tekst van een artikel, op een andere plaats op een pagina, naar een andere pagina, of naar een andere website.
 • Rood is de kleur van belangrijke tekst.
 • Groen is tekst van nieuwe artikelen tot ongeveer een maand na publicatie. In top van iedere pagina vindt u onder Gegevens tevens de opmerking: "Laatst bijgewerkt: .......
 • Zwart is standaard tekst.
 • Onderstreping van groene of rode tekst wijst evenals blauwe tekst zonder onderstreping op een actieve link.

 

Privacy: 

 • Uw gegevens en privacy:  Voor originele inhoud van deze website gelden de regels voor privacy zoals omschreven op de website van het RIVM, te bereiken via bovenstaande link. Voor de Resultaten die vermeld zijn op deze site geldt vooral hetgeen te lezen is in de alinea's Bewaken en verbeteren van de kwaliteit en Wetenschappelijk onderzoek.

 

Wie ben ik:

Dit is mijn leven onder woorden gebracht in het gedicht Ithaca van de Griekse dichter Kavafis, uitgesproken door Sean Connery en met muziek van Vangelis.

Deze site is ontstaan op onafhankelijk en persoonlijk initiatief. Sinds 1981 ben ik betrokken bij onderzoek op borstkanker. Tot 2014 als actief klinisch radioloog. Vanaf het begin van de screening op borstkanker in Nederland in 1989 tot heden als screeningsradioloog, Speciale aandacht heb ik daarbij voor kwaliteitsaspecten van de screening en het vervolg daarvan in het natraject. U vindt gedetailleerde informatie over mij via deze link. Af en toe gebruik ik als naam "Plousios", bijvoorbeeld in top van de meeste pagina's: "geschreven door Plousios". Plousios is het Griekse woord voor "rijk".  Ik voel mij rijk, dit (screenings)werk al meer dan 25 jaar te mogen doen en in de gelegenheid te zijn mijn ervaringen weer te geven op deze site.

 

Meer van Alex Wanders:

 

 

Contact: