Borstkanker en vroegdiagnostiek

Resultaten en Cijfers uit MammaDataModule

In de MammaDataModule zijn opgenomen data uit de analoge screening op borstkanker van 1989 tot en met 2009 en uit de digitale screening vanaf 1januari 2010 tot heden. Laatste update 1 december 2018.

Wilt u als (coördinerend) (screenings) radioloog dat ook uw (sub)regio of vakgroep in deze database wordt opgenomen, neem dan contact met mij op via het contactformulier

Welke mogelijkheden de MammaDataModule biedt, is hieronder met een aantal voorbeelden toegelicht.

Onderwerpen op deze pagina:

Voor de deelnemer aan de screening op borstkanker is er de tab Screening, Deelnemer. Over wat de mammascreening betekent, wat u ervan kunt verwachten, over de uitnodigingsbrief en over het onderzoek zelf. Over wel of niet meedoen, over voor- en nadelen.
Over de betekenis van de brief waarin staat dat er geen afwijkingen zijn gevonden. Over wat de radiologen wel of niet zien (intervalcarcinoom). Voor de deelnemer waarbij verder onderzoek nodig is en voor de patient die borstkanker blijkt te hebben is er de tab Natraject-Screening, Patient. Wat houdt verder onderzoek in? Hoe ernstig is de afwijking die gevonden is? Hoe is de behandeling? Wat kan ik van de behandeling verwachten? En talloze andere vragen. U vindt hier ook vanaf 25 oktober 2016 de rubriek "Verhalen van patienten".
Voor professionals zoals screeningsradiologen, screeningslaboranten, nurse-practitioners en radiodiagnostische laboranten is er in toenemende mate over veel onderwerpen algemene en specifieke informatie te vinden op de tab Zorgverleners.

In de website is opgenomen de MammaDataModule, een geanonimiseerde database, waarmee kwalitatieve aspecten van de screening in cijfers uitgedrukt kunnen worden, ten behoeve van benchmarking en kwaliteitsverbetering van screeningsradiologen.