Borstkanker en vroegdiagnostiek

Detectiecijfer(DC), Verwijscijfer(VC) en Positief Voorspellende Waarde(PVW):

Landelijke informatie over detectiecijfer, verwijscijfer, positief voorspellende waarde en nog veel meer is te vinden in de Monitor Bevolkingsonderzoek Borstkanker 2017.

Te vergelijken informatie is opgenomen in de MammaDataModule. In tegenstelling tot de cijfers in de Monitor zijn de cijfers in de Module de cijfers van individuele screeningsradiologen. Deze cijfers worden (half)jaarlijks besproken met de deelnemende screeningsradiologen. Deze cijfers worden gebruikt om inzicht te krijgen in de prestaties van de deelnemende individuele screenigsradiologen waardoor individuele kwaliteitsverbetering mogelijk wordt. De cijfers zijn bijgewerkt tot en met 31 mei 2019.

 

 

 

 

Voor de deelnemer aan de screening op borstkanker is er de tab Screening, Deelnemer. Over wat de mammascreening betekent, wat u ervan kunt verwachten, over de uitnodigingsbrief en over het onderzoek zelf. Over wel of niet meedoen, over voor- en nadelen.
Over de betekenis van de brief waarin staat dat er geen afwijkingen zijn gevonden. Over wat de radiologen wel of niet zien (intervalcarcinoom). Voor de deelnemer waarbij verder onderzoek nodig is en voor de patient die borstkanker blijkt te hebben is er de tab Natraject-Screening, Patient. Wat houdt verder onderzoek in? Hoe ernstig is de afwijking die gevonden is? Hoe is de behandeling? Wat kan ik van de behandeling verwachten? En talloze andere vragen. U vindt hier ook vanaf 25 oktober 2016 de rubriek "Verhalen van patienten".

In de website is opgenomen de MammaDataModule, een geanonimiseerde database, waarmee kwalitatieve aspecten van de screening in cijfers uitgedrukt kunnen worden, ten behoeve van benchmarking en kwaliteitsverbetering van screeningsradiologen.

Inhoud Rubrieken