Borstkanker en vroegdiagnostiek

Correlatie tussen eerste, tweede en derde reader-screeningsradioloog: lees-strategieen

Eerste, tweede en derde lezer:                                                                                                                                                           

  • Hoe vaak verandert de tweede lezer het oordeel van de eerste lezer?
  • Hoe vaak voorkomt dit een fout-positieve verwijzing?
  • Hoe vaak wordt een cliënt alsnog terecht verwezen? 
  • Hoe vaak verandert de tweede lezer een wel verwijzen in niet verwijzen met als gevolg een intervalcarcinoom?
  • Welke combinaties eerste en tweede lezer scoren op de diverse indicatoren het beste?

Er is interactie tussen eerste en tweede reader. Wanneer zij het niet met elkaar eens zijn, is er een discrepantie en volgt discussie. Soms is een derde radioloog nodig om tot een beslissing te komen. 

Door alsnog niet-verwijzen wordt de gang naar de mammapoli bespaard. Helaas ontstaat er daarbij (uiterst zelden) een intervalcarcinoom. Bij alsnog verwijzen worden er relevante carcinomen gevonden.

Met de MammaDataModule wordt de persoonlijke kwaliteit van iedere screeningsradioloog als eerste, tweede of derde lezer gemeten. Wanneer eerste en tweede lezer geïnformeerd zijn over elkaars kwaliteiten kan dit leiden tot betere prestaties van de double reading.

Lees ook: Inventarisatie leesstrategieën BE’s LRCB  van 16 mei 2017

 

Voor de deelnemer aan de screening op borstkanker is er de tab Screening, Deelnemer. Over wat de mammascreening betekent, wat u ervan kunt verwachten, over de uitnodigingsbrief en over het onderzoek zelf. Over wel of niet meedoen, over voor- en nadelen.
Over de betekenis van de brief waarin staat dat er geen afwijkingen zijn gevonden. Over wat de radiologen wel of niet zien (intervalcarcinoom). Voor de deelnemer waarbij verder onderzoek nodig is en voor de patient die borstkanker blijkt te hebben is er de tab Natraject-Screening, Patient. Wat houdt verder onderzoek in? Hoe ernstig is de afwijking die gevonden is? Hoe is de behandeling? Wat kan ik van de behandeling verwachten? En talloze andere vragen. U vindt hier ook vanaf 25 oktober 2016 de rubriek "Verhalen van patienten".

In de website is opgenomen de MammaDataModule, een geanonimiseerde database, waarmee kwalitatieve aspecten van de screening in cijfers uitgedrukt kunnen worden, ten behoeve van benchmarking en kwaliteitsverbetering van screeningsradiologen.

Inhoud Rubrieken