Borstkanker en vroegdiagnostiek

Kwaliteit individuele radioloog

  • Wat is de score van de individuele radioloog betreffende soort maligniteit, formaat, infiltratief of in situ, gradering? pTNM classificatie?
  • Hoe verhouden de prestaties van de individuele radioloog zich tot die van de groep?
  • Wat zijn de boven- en ondergrenzen van indicatoren in de groep, hoe groot is de bandbreedte?
  • Wat is door de jaren heen de individuele tendens betreffende bepaalde indicatoren?

De antwoorden op bovenstaande vragen zijn in de jaren 2010 tot en met 2018 ter beschikking gesteld aan de deelnemende individuele screeningsradiologen. 

Literatuur:

 

Voor de deelnemer aan de screening op borstkanker is er de tab Screening, Deelnemer. Over wat de mammascreening betekent, wat u ervan kunt verwachten, over de uitnodigingsbrief en over het onderzoek zelf. Over wel of niet meedoen, over voor- en nadelen.
Over de betekenis van de brief waarin staat dat er geen afwijkingen zijn gevonden. Over wat de radiologen wel of niet zien (intervalcarcinoom). Voor de deelnemer waarbij verder onderzoek nodig is en voor de patient die borstkanker blijkt te hebben is er de tab Natraject-Screening, Patient. Wat houdt verder onderzoek in? Hoe ernstig is de afwijking die gevonden is? Hoe is de behandeling? Wat kan ik van de behandeling verwachten? En talloze andere vragen. U vindt hier ook vanaf 25 oktober 2016 de rubriek "Verhalen van patienten".

In de website is opgenomen de MammaDataModule, een geanonimiseerde database, waarmee kwalitatieve aspecten van de screening in cijfers uitgedrukt kunnen worden, ten behoeve van benchmarking en kwaliteitsverbetering van screeningsradiologen.

Inhoud Rubrieken