Borstkanker en vroegdiagnostiek

Vergelijk analoge screening 1989 t/m 2009 met digitale screening vanaf 2010 tot heden

  • Is de digitale screening beter dan de analoge screening? 

In de MammaDataModule zijn opgenomen data uit het analoge tijdperk van de screening vanaf 1989 tot en met 2009 en data uit het digitale tijdperk vanaf 1 januari 2010 tot heden. Analoog zijn er 18.000 geanonimiseerde casus uit ongeveer 1.440.000 screeningsonderzoeken, digitaal zijn er tot heden 57.000 geanonimiseerde casus uit ongeveer 3.000.000 onderzoeken. Vergeleken kunnen worden verwijscijfer en detectiecijfer, maar ook de afwijkingen op het mammogram waarvoor verwezen werd, zoals massa, calcificaties, architectuurverstoring en asymmetrie. 

Het vergelijken van analoge en digitale screening is zeer tijdrovend. Terugkeren naar analoge screening is geen optie. Maar wellicht levert een dergelijk vergelijkend onderzoek interessante informatie op die kan leiden tot verbetering van het digitale proces. 

Voor de deelnemer aan de screening op borstkanker is er de tab Screening, Deelnemer. Over wat de mammascreening betekent, wat u ervan kunt verwachten, over de uitnodigingsbrief en over het onderzoek zelf. Over wel of niet meedoen, over voor- en nadelen.
Over de betekenis van de brief waarin staat dat er geen afwijkingen zijn gevonden. Over wat de radiologen wel of niet zien (intervalcarcinoom). Voor de deelnemer waarbij verder onderzoek nodig is en voor de patient die borstkanker blijkt te hebben is er de tab Natraject-Screening, Patient. Wat houdt verder onderzoek in? Hoe ernstig is de afwijking die gevonden is? Hoe is de behandeling? Wat kan ik van de behandeling verwachten? En talloze andere vragen. U vindt hier ook vanaf 25 oktober 2016 de rubriek "Verhalen van patienten".

In de website is opgenomen de MammaDataModule, een geanonimiseerde database, waarmee kwalitatieve aspecten van de screening in cijfers uitgedrukt kunnen worden, ten behoeve van benchmarking en kwaliteitsverbetering van screeningsradiologen.

Inhoud Rubrieken