Informatie

Nieuws

Website mammascreening.nl

 • Per 21 december 2017 worden nieuwsbrieven van belangrijke organisaties op het gebied van borstkanker opgenomen in de nieuwe rubriek Nieuwsbrieven
 • Per 23 november 2017: Nieuwe rubriek: Promoties. Nieuwe ontwikkelingen beschreven in de vorm van proefschriften.
 • Per 31 oktober 2017 is mijn website www.mammascreening.nl nieuwe stijl online gegaan. Vorm is volledig herzien, artikelen zijn herschreven en aangevuld, nieuwe items zijn toegevoegd. Suggesties over vorm of over inhoud zijn welkom. Voor technische aspecten zie mijn sites www.radiologieresearch.nl en voor persoonlijke informatie  www.awanders.nl

 

Richtlijnen borstkanker

 

Patientenverenigingen

 • B-optimaal: tien punten voor optimale borstkankerzorg  "vanuit patiëntenperspectief, aangescherpt door zorgprofessionals. Deze 10 uitgangspunten zijn punten voor optimale zorg waar BVN voor staat op het gebied van kwaliteit van zorg en leven met borstkanker. Deze B-optimaal punten zijn opgesteld samen met patiënten uit onze achterban en aangescherpt met het perspectief van zorgprofessionals vanuit verschillende disciplines"

 

Pijnreductie mammogram

 • In Belgie is per 3 januari 2018 de Sigmascreening Sentive Sigma Paddle aandrukplaat voor gebruik op een mammografiesysteem door het Agentschap Zorg & Gezondheid opgenomen in het Overzicht typetoelating  voor toestellen voor digitale beeldverwerking in het bevolkingsonderzoek op borstkanker.
 • Mammografie minder pijnlijk, toch betere tumordetectie? (red)  Oktober 2017   First published in Diagnostic Imaging   Mammographic compression and diagnostic performance.  "One of the factors dissuading women from continuing participation in breast screening mammography programmes is the pain and discomfort caused by the compression of the breast necessary to optimize the quality of the mammographic image. Recently a new system for breast compression has been developed based on the use of pressure (i.e. the force applied to the breast divided by the contact area of the breast with the paddle). This article reviews the question of breast compression in mammography in general and discusses the significance of two recently published articles on the relation between breast compression and the performance characteristics of mammography. If an optimal compression pressure, namely approximately 10kPa, is applied in screening mammography, then an increase of 5% in one-year sensitivity may be achievable."
 • Mammografie minder pijnlijk? (red)  Oktober 2016.  Pressure controlled compression of the breast in mammography "Current mammography procedures require compression of the breast by a compression paddle. Such procedures involve application of a certain force with generally no account being taken of the size of the breast. The process can result in various levels of pain and discomfort. This article describes the rationale behind the development of a pressure-based compression system, i.e. one that takes into account the contact area of the breast with the paddle. Validation studies of the new system show that the use of standardized pressure-based compression not only provides high quality images at the same radiation dose but also significantly reduces the pain and discomfort reported by the women undergoing mammography examinations. Recent results show that the performance of mammography, in terms of detectability of cancerous lesions can be affected by the compression pressure at whichthe examination is carried out.

 

RIVM

 • Actuele ontwikkelingen (RIVM):  "Aan welke ontwikkelingen wordt op dit moment gewerkt? Op deze pagina meer informatie over risicostratificatie, PRISMA-studie, DENSE studie, MASS-onderzoek, onderzoeken naar pijnreductie en de ontwikkeling van een datawarehouse en vernieuwing iBOB."

 

Artificiele Intelligentie, zie ook A.I. op www.radiologieresearch.nl

 

Privacy

 • Nieuwe wetgeving op het gebied van privacy. Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR).
 • Nieuwe versie NEN 7510 ‘Informatiebeveiliging in de zorg’ gepubliceerd "Op 7 december wordt tijdens het congres ‘Impact nieuwe NEN7510:2017’, de herziene norm NEN 7510:2017 aangeboden aan Marjolein ten Kroode van GGZ en lid van het Informatieberaad"

 

Wetenschappelijk onderzoek

 • 1,6 miljoen voor onderzoek voorkomen overbehandeling borstkanker  "Ruim 15.000 vrouwen worden jaarlijks geconfronteerd met de diagnose borstkanker. Hoewel de tumoren en ook de uitkomst na de behandeling erg kunnen verschillen, zijn er relatief weinig verschillen in de behandelingsmethode voor deze ziekte. De manier waarop een tumor op therapie reageert is echter heel verschillend, waardoor sommige patiënten overbehandeld worden met nadelige bijwerkingen als gevolg, terwijl anderen na de behandeling nog aan de ziekte lijden. ‘We kunnen met nieuwe technieken op het moment van de diagnose veel beter gaan voorspellen hoe tumoren zich gaan ontwikkelen waardoor de behandeling meer maatwerk is en tussentijds aangepast kan worden’, zegt Kenneth Gilhuijs, associate professor en coördinator van het onderzoek in het UMC Utrecht"
 • Operatie voor borstkanker vaak niet nodig; miljoenen voor onderzoek. J.Wesseling e.a. AVL Amsterdam  "Er komt een groot onderzoek naar DCIS, een voorstadium van borstkanker. Vrouwen met DCIS worden nu altijd geopereerd en sommigen worden ook bestraald, maar dat is vaak helemaal niet nodig. In 30 tot 50 procent van de gevallen wordt DCIS geen borstkanker, blijkt uit onderzoek."  Lees meer ........ 

 

Nieuwe ontwikkelingen vroege detectie borstkanker

 • Liquid Biopsy: Using DNA in Blood to Detect, Track, and Treat Cancer  NIH, National Cancer Institute    "..........,But researchers have been exploring a new approach that could potentially complement or, in some cases, serve as an alternative to tissue biopsies. The approach, often called a liquid biopsy, relies on analyzing bits of tumor material—molecules as well as whole cells—that are found in bodily fluids such as blood or urine.........."
 • Uniek VUmc Liquid Biopsy Center biedt nieuwe mogelijkheden voor grootschalig kankeronderzoek  "Om de diagnose kanker te stellen wordt nu vaak met een naald in het gezwel geprikt om er cellen uit te nemen voor onderzoek. Zo’n biopsie is vaak pijnlijk en omslachtig en wellicht in de toekomst onnodig. Sommige kankersoorten zijn namelijk nu al met een relatief simpele bloedtest te diagnosticeren. Dit wordt ook wel een liquid biopsy genoemd. Om liquid biopsies in de toekomst voor alle kankersoorten mogelijk te maken is veel onderzoek nodig. Voor dit onderzoek maken artsen en onderzoekers gebruik van bloedmonsters en andere lichaamsvloeistoffen van patiënten. Deze worden vanaf 2 oktober opgeslagen in het eerste Liquid Biopsy Center (LBC) in Nederland."