Informatie

Patiënten verenigingen

  • B-optimaal: tien punten voor optimale borstkankerzorg  "vanuit patiëntenperspectief, aangescherpt door zorgprofessionals. Deze 10 uitgangspunten zijn punten voor optimale zorg waar BVN voor staat op het gebied van kwaliteit van zorg en leven met borstkanker. Deze B-optimaal punten zijn opgesteld samen met patiënten uit onze achterban en aangescherpt met het perspectief van zorgprofessionals vanuit verschillende disciplines"