Informatie

www.mammascreening.nl 2.0

In de afgelopen maanden is de vorm van de site grondig herzien en veel overzichtelijker gemaakt. Menu's zijn toegevoegd of aangepast. Artikelen zijn herschreven. Nieuwe items zijn toegevoegd. Links zijn gecontroleerd. Op 31 oktober 2017 is de site in nieuwe vorm online gegaan. Graag nodig ik iedere bezoeker van de site uit, om door suggesties over vorm en inhoud, mij te helpen de site te verbeteren.