Gestructureerde verslaglegging en datauitwisseling in 2021

Na 2016 is er in toenemende mate aandacht voor eenmalige registratie en meermalig gebruik , gestructureerde verslaglegging en begrip voor de noodzaak op gepaste wijze uitwisselen van (medische) data.

Er zijn veel initiatieven op gang gekomen. Hieronder vindt u een weergave van een aantal van deze initiatieven, waarbij u moet bedenken dat de auteur van deze website niet alzijdig geinformeerd kan zijn en ook dat er in de keuze natuurlijk sprake is van onvermijdelijke subjectiviteit.

Daarom zal de lijst regelmatig aangepast (moeten) worden.

Stand van zaken op 15 mei 2021.