Beeldvorming

  • Liquid biopsy (wikipedia)"also known as fluid biopsy or fluid phase biopsy, is the sampling and analysis of non-solid biological tissue, primarily blood.[1] Like traditional biopsy this type of technique is mainly used as a diagnostic and monitoring tool for diseases such as cancer, with the added benefit of being largely non-invasive."
  • AMC: Niet te hard duwen graag: Sigmascreening – een spin-offbedrijf van het AMC – ontving afgelopen zomer een prijs voor mammografie die borsten niet méér samendrukt dan echt nodig is.
  • Contrastmiddelen bij mammografieeen belangrijke beeldvormingsmodaliteit binnen het Maastricht Universitair Medisch Centrum. Dr.M.B.I. Lobbes (radioloog), Mevr. M.L. van Deurse, MBB'er (radiodiagnostisch laborante), Mevr. R. Ubachs-Tilmans, MBB'er (radiodiagnostisch  laborante). Accentuering van bepaalde afwijkingen in mammografimet behulp van contractmiddel.
  • Julius Center, Dense trial  "De DENSE studie is een wetenschappelijk onderzoek dat wordt uitgevoerd binnen het bestaande bevolkingsonderzoek borstkanker en wordt gecoördineerd vanuit het Julius Centrum Utrecht (UMC Utrecht). Het doel van de studie is het bepalen van de aanvullende waarde van een MRI onderzoek bij vrouwen tussen de 50 en 75 jaar met zeer dicht borstweefsel"
  • Recent Advances in Breast Tomography (Vimeo, Wei Zhao, PhD, SUNY Stony Brook, Stony Brook, NY, 11794-8460, US) "In this presentation, an overview of the following aspects of DBT will be provided: 1. Different approaches to system implementation of DBT, and their advantages and limitations;  2. Comparison of different image reconstruction methods, including filtered back projection (FBP) and iterative reconstruction;  3. Special considerations for DBT compared to conventional projection mammography: scattered radiation, x-ray spectrum and detector performance;  4. Methods for the evaluation and optimization of DBT image quality;  5. Clinical results of breast cancer detection using DBT and its comparison with projection mammography; 6. Combination of DBT with other 3D imaging methods for multi-modality breast imaging applications."
  • Mammografie minder pijnlijk, toch betere tumordetectie? (red)  Oktober 2017   First published in Diagnostic Imaging   Mammographic compression and diagnostic performance.  "One of the factors dissuading women from continuing participation in breast screening mammography programmes is the pain and discomfort caused by the compression of the breast necessary to optimize the quality of the mammographic image. Recently a new system for breast compression has been developed based on the use of pressure (i.e. the force applied to the breast divided by the contact area of the breast with the paddle). This article reviews the question of breast compression in mammography in general and discusses the significance of two recently published articles on the relation between breast compression and the performance characteristics of mammography. If an optimal compression pressure, namely approximately 10kPa, is applied in screening mammography, then an increase of 5% in one-year sensitivity may be achievable."
  • Mammografie minder pijnlijk? (red)  Oktober 2016.  Pressure controlled compression of the breast in mammography "Current mammography procedures require compression of the breast by a compression paddle. Such procedures involve application of a certain force with generally no account being taken of the size of the breast. The process can result in various levels of pain and discomfort. This article describes the rationale behind the development of a pressure-based compression system, i.e. one that takes into account the contact area of the breast with the paddle. Validation studies of the new system show that the use of standardized pressure-based compression not only provides high quality images at the same radiation dose but also significantly reduces the pain and discomfort reported by the women undergoing mammography examinations. Recent results show that the performance of mammography, in terms of detectability of cancerous lesions can be affected by the compression pressure at whichthe examination is carried out.
  • Mammografie minder pijnlijk? Voor het maken van een mammografie moet het borstklierweefsel samengedrukt worden. Of het onderzoek pijnlijk is hangt af van vele en vaak menselijke factoren. Een deel van die factoren kan op gunstige wijze beinvloed worden door een nieuwe techniek, waardoor een mammogram minder pijnlijk kan zijn. Lees verder voor een eerste indruk: Nieuwe, minder pijnlijke techniek van samendrukken van de borst
  • What is Radio-wave Imaging? "In a radio-wave scanner, antennae shine a radio signal into the body like a torch and other antennae look for its reflection. Most tissues in the body are more or less transparent to radio-waves, so the illumination shows internal features. By sending radio-waves into the breast, and measuring the reflections from different directions, the scanner is able to construct a 3D image of the reflecting objects inside the body." ( Peter Bannister)
  • MammaPrint:  MammaPrint is een test van Agendia waarmee wordt bepaald hoe agressief een borsttumor is. Op basis van de uitkomst van MammaPrint kan uw behandelend arts beter bepalen welke behandeling het beste is na de operatie.