Verwijsstrategieen

  • BIRADS 0 betekent, dat er naast de foto's die gemaakt zijn in de screening, aanvullende foto's gemaakt moeten worden in het ziekenhuis. Meestal worden in het ziekenhuis de foto's van de screening opgevraagd, soms wordt het mammogram herhaald of alleen een deel van de borst vergroot in beeld gebracht. Meestal volgt dan echografie en soms MRI.
  • Uit eigen onderzoek van 700.000 screeningsonderzoeken met 16500 verwijzingen naar het ziekenhuis, waaronder 8000 met de verwijs-classificatie BIRADS 0 blijkt er bij ongeveer 80% niets aan de hand te zijn. In 20% moet er toch weefsel weggenomen met een punctienaald. Ook dit gebeurt op de afdeling radiologie. Bij 10% is er dan niets kwaads. Dat betekent dat 90% van de vrouwen met een BIRADS 0 geen kanker blijken te hebben. Alle onderzoeken om tot deze conclusie te komen vinden plaats op de afdeling radiologie onder toezicht van de (mamma)radioloog. In 90% van alle verwijzingen is na een bezoek aan de afdeling radiologie alles voor patient duidelijk en hoeft zij niet meer verder het ziekenhuis in naar de mammapoli. Voor de patient is bij Birads 0 advies in het bevolkingsonderzoek, verwijzing naar de afdeling Radiologie in plaats van naar de mammapoli, het traject in het ziekenhuis veel korter, sneller en minder belastend. Macro economisch wordt een aanzienlijke besparing van kosten gerealiseerd. 
  • Sinds 2017 worden dan ook deelnemers in het bevolkingsonderzoek met een BIRADS 0 classificatie voor verder onderzoek niet meer naar de mammapoli verwezen maar via de huisarts naar de afdeling radiologie.
  • Zie ook de voordracht A.Wanders op Bostkanker Behandeling Beter 2016 in Maastheater Rotterdam op 22 september 2016.     "Moet de patient, waarbij in het bevolkingsonderzoek op borstkanker afwijkingen zijn gevonden op het mammogram, door de huisarts verwezen worden naar de mammapoli of naar de afdeling radiologie?"   abstract      diaserie     film van deze presentatie