Tools

  • Verwijsgids Kanker (IKNL)   "Helpt u bij het vinden van ondersteunende behandeling en begeleiding bij kanker. Op ieder moment na de diagnose"
  • Oncoguide kan arts én patiënt ondersteunen bij maken behandelkeuze  (IKNL): "Oncoguide toont beslisbomen voor diagnostiek en behandeling op basis van patiënt- en ziektegegevens. De beslisbomen, ontwikkeld met zorgprofessionals, zijn inzichtelijk, bruikbaar en toegankelijk via een app en een website. Het systeem is de eerste stap die IKNL zet in het innovatieprogramma OncolinQ. Daarin wordt gewerkt aan slimme informatietechnologie voor gegevensuitwisseling in de oncologie."
  • Nederlandse bewerking ACR BIRADS Atlas 2013 (Sectie Mammaradiologie NVVR) "Deze bewerking van de BI-RADS® Atlas 2013 is bedoeld om de verslaglegging binnen de Nederlandse Mammaradiologie te standaardiseren, verwarring bij de interpretatie te minimaliseren en outcome-monitoring te vergemakkelijken. De bewerking is uitgevoerd door de Leescommissie van de Sectie Mammaradiologie van de Nederlandse Vereniging voor Radiologie onder redactie van Harmien Zonderland."
  • De BI-RADS App: "Deze BI-RADS App is gebaseerd op de Nederlandse bewerking van de ACR BI-RADS Atlas 2013 (1). De app is bedoeld als hulpmiddel bij de verslaglegging van Mammografie, Echografie en MRI. Alle descriptoren die nodig zijn voor een gestandaardiseerd en gestructureerd verslag worden er in genoemd en zo nodig voorzien van een gebruiksadvies. Dit geldt ook voor de BI-RADS Classificatie."