Dicht klierweefsel, Dens breast

  • Dicht borstklierweefsel (Borstkankervereniging Nederland)   "Het vinden van een mogelijke tumor is bij dicht borstweefsel moeilijker. Maar nu blijkt dus ook dat dicht borstweefsel op zichzelf een risicofactor kan zijn voor borstkanker. Op een mammogram is zichtbaar of je dicht borstweefsel hebt, maar binnen het bevolkingsonderzoek wordt de dichtheid niet standaard genoteerd"
  • DENSE studie bij dicht klierweefsel   "De DENSE studie is een wetenschappelijk onderzoek dat wordt uitgevoerd binnen het bestaande bevolkingsonderzoek borstkanker en wordt gecoördineerd vanuit het Julius Centrum Utrecht (UMC Utrecht). Het doel van de studie is het bepalen van de aanvullende waarde van een MRI onderzoek bij vrouwen tussen de 50 en 75 jaar met zeer dicht borstweefsel."
  • Breast Density Trial:  the Dense Tissue and Early Breast Neoplasm Screening (DENSE) trial is intended to explore the effectiveness and cost of screening women ages 50 to 74 who have dense breast tissue, using mammography and MR compared with mammography alone. The trial will be supported by Bayer HealthCare's  Medical Care division (Radiology, June 23, 2015).                                             
  •  "In vrouwen met zeer dicht borstweefsel kan het toevoegen van MRI aan de screening, meer borstkanker en kanker in een vroeger stadium ontdekken. Dat zijn de eerste conclusies uit de grootschalige DENSE studie, geleid vanuit het UMC Utrecht. De resultaten van de DENSE trial zijn een belangrijke stap van 'one size fits all' borstkankeronderzoek naar “screening op maat”."  
  • Dense Breast Info "DenseBreast-info.org™ is an information resource focused on providing breast density information to both patients and health care professionals. This medically sourced educational tool is the collaborative effort of breast imaging experts and medical reviewers and has been developed to help guide discussion of the question: "Have dense breasts…now what?""