Beelduitwisseling

  • Beelduitwisseling via Whatsapp   foto’s en andere patiëntgegevens vallen onder het medisch beroepsgeheim. Ook bij het gebruik van WhatsApp moeten artsen zich dan ook realiseren dat zij de vertrouwelijkheid van patiënten moeten waarborgen.
  • Sectra IEP beelduitwisseling in UK;  The Image Exchange Portal (IEP) is a national network set up for the secure digital exchange of radiology imaging information between healthcare organisations.