Screening, deelnemer

Techniek en kwaliteit van de screening

  • Kwaliteitsregister screeningsradiologen: (LRCB): Per 1 januari 2011 is het Kwaliteitsregister van kracht geworden, waarin de eisen, die aan de screeningsradioloog worden gesteld zijn vastgelegd. Aan deze eisen moet worden voldaan, wil de screeningsradioloog 5 jaar na inschrijving voor herregistratie in aanmerking komen.