Screening, deelnemer

Het mechanisme van de screening

Factoren die een rol spelen bij de kwaliteit van de screening (in bewerking)

  • Fabrieksinstellingen apparatuur: mammograaf en beoordelingsstation.
  • Insteltechniek door screeningslaboranten.
  • Anatomie, fysiologie en psychologie van de cliënt/patient.
  • Het screenen door de radiologen.
  • Rol van het LRCB.