Natraject, patient

"Er zijn geen aanwijzingen gevonden voor een kwaadaardige afwijking."

  • Door wie worden de foto's beoordeeld? Antw:  De screeningslaborant die uw foto's heeft gemaakt kijkt of de foto's van goede kwaliteit zijn. Soms moeten er nog extra foto's gemaakt worden, omdat alles nog niet helemaal  goed afgebeeld is. In de dagen daarna beoordelen twee screeningsradiologen onafhankelijk van elkaar de foto's of er iets te zien is dat wijst op een kwaardaardige afwijking. Als de twee radiologen het niet met elkaar eens zijn wordt een derde radioloog ingeschakeld. De uitslag van deze beoordeling ontvangt u binnen twee weken. De apparatuur waarmee gewerkt wordt, zowel voor het maken van de foto's als het beoordelen ervan, is van hoge kwaliteit, die zeer regelmatig gecontroleerd wordt vanuit het LRCB in Nijmegen. De laboranten hebben een hogere beroepsopleiding gevolgd en een extra training voordat ze mammografieen in de screening mogen maken. De screeningsradiologen zijn dokters, die gespecialiseerd zijn in de Radiologie en daarnaast een weken durende cursus hebben gevolgd in het LRCB. Om dit werk te mogen blijven doen, moeten radiologen minstens 3000 onderzoeken per jaar doen, per jaar minimaal 8 uur nascholing en jaarlijks testen ondergaan.Ook zijn er regelmatig fotobesprekingen waarbij radiologen en laboranten onderzoeken van het afgelopen kwartaal met elkaar bespreken.Het kan daarbij gebeuren dat uiteindelijk na onderling overleg alsnog een deelnemer voor verder onderzoek verwezen wordt. 
  • Hoe goed zijn deze radiologen? Hoezeker is een gunstige uitslag? Wat is een intervalcarcinoom? Komt een intervalcarcinoom vaak voor? Antw: Hoe goed de radiologen ook zijn, het zijn mensen die fouten maken. Ook zijn niet alle kwaadaardige afwijkingen op het screeningsmammogram zichtbaar. Het komt het voor dat iemand een brief ontvangt dat er geen afwijkingen zijn gevonden, terwijl later toch een kwaardaardige afwijking blijkt te bestaan of zich ontwikkeld blijkt te hebben. Het is voor degene die het betreft een uitermate schokkende ervaring. Wilt u weten hoe vaak dit voorkomt en hoe ernstig dit is, zie: Wat zien radiologen wel en wat niet?  Lees ook de volgende alinea's.
  • Zijn er dan helemaal geen afwijkingen? Antw  In de screening zijn die afwijkingen van belang die een aanwijzing zijn voor een kwaadaardig gezwel. De meeste afwijkingen die de radiologen op de foto's zien, zijn dermate goedaardig dat er niets hoeft te gebeuren en u bericht krijgt dat er geen reden is om verder onderzoek te doen.
  • Hoef ik daarna twee jaar niets meer te controleren aan mijn borsten? Antw  Het is van belang dat u aandacht heeft voor uw borsten en frequent controleert of er iets bijzonders aan de hand is. Liefst maandelijks. Hoe u dat kan doen vindt u elders ( Voorafgaande aan de screening) op deze site.