Natraject, patient

Nader of verder onderzoek

  • U wordt verwezen naar het ziekenhuis. Wat kan u daarvan verwachten? Antw: Het proces van Verder Onderzoek kent zeer veel facetten, is zeer dynamisch en wordt voortdurend aangepast aan nieuwe inzichten en mogelijkheden. Onderstaande beschrijving zal dan ook regelmatig aangepast (moeten) worden. De laatste aanpassing is van 9 september 2019

Wanneer u op internet "mammapoli" intikt, krijgt u door vrijwel alle ziekenhuizen in Nederland een mammapoli aangeboden. De beschrijving van de poli en wat u daar kan verwachten is per ziekenhuis zo verschillend dat het verwarrend kan zijn voor mensen die niet in een ziekenhuis werken. Onderstaande beschrijving geldt voor de meeste ziekenhuizen in Nederland.

Bij BI-RADS 0 wordt u door uw huisarts direct verwezen naar de afdeling radiologie, bij BI-RADS 4 of 5 gaat u eerst naar de mammapoli van waaruit u na een gesprek met de chirurg of mammaverpleegkundige door de chirurg wordt verwezen naar de afdeling radiologie.

Citaat site van Borstkanker.nl.

"De spil op de mammapoli is de nurse practitioner (NP-er), een gespecialiseerde verpleegkundige op het gebied van borstkanker. Zij is opgeleid om specifieke taken van een arts over te nemen. De NP-er begeleidt en onderzoekt nieuwe patiënten op de poli en legt samen met de chirurg het behandelplan uit. Ze coördineert de behandeling en de zorg op de polikliniek, geeft voorlichting aan patiënten en ondersteunt hen tijdens het hele proces. Ook maakt een mammacareverpleegkundige deel uit van het team. Zij begeleidt patiënten en richt zich vooral op emotionele hulp. Ze verleent bijstand na een slechtnieuwsgesprek en ondersteunt bij vragen over het behandelplan en je ziekte. Patiënten kunnen rechtstreeks terecht bij de mammaverpleegkundige"

Tot zover dit citaat.

Op de afdeling radiologie wordt door een laborant, soms een man, meestal een vrouw, opnieuw een mammogram gemaakt of een foto van een deel van de borst. Vaak komt dan de radioloog om u over de foto's te vertellen en vervolgens echografie te doen van de borsten. Met echografie wordt niet de hele borst gescreend maar worden bepaalde plekjes in de borst onderzocht. Als er sprake is van een cyste (een vochtblaasje) wordt dit soms met een dunne naald leeggezogen. Daarna zijn er meerdere mogelijkheden. Als er geen sprake is van een kwaadaardige afwijking, krijgt u of van de radioloog of later op de mammapoli hiervan bericht en u bent in principe klaar. Meestal wordt dan voor zekerheid nog een controle afgesproken voor een half jaar later.

Af en toe is er meer beeldvorming nodig en wordt er een MRI afgesproken. Het kan gebeuren dat u hierop enkele dagen moet wachten.

Zoals elders op deze pagina al aangegeven zullen foto's, echo en MRI niet altijd voldoende zijn.

Er is dan weefselonderzoek nodig. Meestal doet de radioloog dat aansluitend op de echografie. Als de afwijking met voelen of met echo moeilijk of niet te vinden is kan er een paar dagen later een zogenaamde stereotactische biopsie gedaan worden door de radioloog. Uw borst wordt in een speciale mammograaf gelegd waarmee het afwijkende plekje goed te vinden is en tegelijkertijd een stukje weefsel weggenomen kan worden. Iets dergelijks heet dan een naaldbiopsie. Soms lukt het de gehele afwijking te verwijderen. Een andere mogelijkheid is, dat de radioloog op afspraak een paar dagen later, een draadje in de borst aanbrengt, waarlangs de mammachirurg op dezelfde dag een stuk weefsel kan wegnemen. Zoiets heet dan excisiebiopsie na rontgen- of echogeleide localisatie.

Over het verloop van wat u hierboven kunt lezen, wordt frequent, soms wel meerdere keren per week, overlegd in een vergadering waarbij veel disciplines aanwezig zijn.De belangrijkste personen zijn de mammaradioloog, de nurse-practitioner, de mammacareverpleegkundige, de mammachirurg, de oncoloog, de patholoog anatoom en de radiotherapeut. Zo'n vergadering heet Multi Disciplinair Overleg, MDO. Hier wordt beslist welk advies aan de patient gegeven moet worden voor verdere diagnostiek of behandeling.