Screening, deelnemer

Privacy

Privacy: 

  • Uw gegevens en privacy:  Voor originele inhoud van deze website gelden de regels voor privacy zoals omschreven op de website van het RIVM, te bereiken via bovenstaande link. Voor de Resultaten die vermeld zijn op deze site geldt vooral hetgeen te lezen is in de alinea's Bewaken en verbeteren van de kwaliteit en Wetenschappelijk onderzoek. Voor de inhoud van deze website gelden vanaf 25 mei 2018 tevens de regels die voortkomen uit de Algemene Verordening gegevensbescherming.(AVG)
  • Deze website gebruikt geen cookies en slaat ook geen persoonsgegevens op.
  •  Tekst van het wetsartikel over wetenschappelijk onderzoek: lees verder (pdf file)