Natraject, patient

Detectiecijfer(DC), Verwijscijfer(VC) en Positief Voorspellende Waarde(PVW):

Landelijke informatie over detectiecijfer, verwijscijfer, positief voorspellende waarde en nog veel meer is te vinden in de Monitor Bevolkingsonderzoek Borstkanker 2015

"De Monitor 2015 van het bevolkingsonderzoek borstkanker is sinds 27 september 2017 beschikbaar. De resultaten laten op landelijk niveau een stabiel bevolkingsonderzoek borstkanker zien. De belangrijkste uitkomsten van het bevolkingsonderzoek borstkanker voor het verslagjaar 2015 zijn becijferd door IKNL" Lees meer.

Te vergelijken informatie is opgenomen in de MammaDataModule. In tegenstelling tot de cijfers in de Monitor zijn de cijfers in de Module de cijfers van individuele screeningsradiologen. Deze cijfers worden (half)jaarlijks besproken met de deelnemende screeningsradiologen. Deze cijfers worden gebruikt om inzicht te krijgen in de prestaties van de deelnemende individuele screenigsradiologen waardoor individuele kwaliteitsverbetering mogelijk wordt. De cijfers zijn bijgewerkt tot en met 30 november 2018.