Natraject, patient

Positief Voorspellende Waarde en meest voorkomende verwijsafwijkingen B0, B4 en B5

  • Wat is de positief voorspellende waarde van BIRADS 0, 4 en 5?

Antw: De positief voorspellende waarde (PVW) is ongeveer 30 %. Voor BIRADS 0 is deze waarde 10%, voor Birads4 is deze waarde 40 % en voor BIRADS 5 is deze waarde bijna 100 %. 

  • Wat zijn de meest voorkomende verwijsafwijkingen bij BIRADS 0, 4 en 5 en wat is daarvan de positief voorspellende waarde?

Antw: Met de MammaDataModule is per reader per zijde de BIRADS vast te stellen, wat per radioloog de afwijkingen zijn waarvoor verwezen wordt, de positief voorspellende waarde van de verwijzingen en wat uiteindelijk de afwijking is die in het ziekenhuis bij verder onderzoek gevonden wordt. Over deze items worden de deelnemende screeningsradiologen periodiek persoonlijk geïnformeerd.